Bekijk onze app

Wiebeltje App

Wiebeltje App HTML5

Gastouderopvang Wiebeltje heeft een eigen App. Hier in staat informatie over wiebeltje. Hier vind je ook onze telefoonnummer voor nootgevallen. Wij hebben de app nu nog alleen als een web versie.

App bekijken

BLOG

Facebookpagina & Blog

Wij hebben onze eigen blog waar u informatie en nieuws kunt bekijken over gastouderopvang wiebeltje. Er staan ook veranderingen van de website in. Je kunt je ook aanmelden door u email door tegeven zodat u op de hoogte word gehouden.


"; echo $error."

"; echo "Zou u ons emailen met een printscreen als mogelijk is!

"; die(); } // validation expected data exists if(!isset($_POST['email'])) { died('Het spijt ons, er is een fout met de formulier die u gestuurd heeft .'); } $email_from = $_POST['email']; // required $error_message = ""; $email_exp = '/^[A-Za-z0-9._%-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}$/'; if(!preg_match($email_exp,$email_from)) { $error_message .= 'De emailadres is niet geldig
'; } if(strlen($error_message) > 0) { died($error_message); } $email_message = "Form details below.\n\n"; function clean_string($string) { $bad = array("content-type","bcc:","to:","cc:","href"); return str_replace($bad,"",$string); } $email_message .= "Email: ".clean_string($email_from)."\n"; // create email headers $headers = 'From: '.$email_from."\r\n". 'Reply-To: '.$email_from."\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion(); @mail($email_to, $email_subject, $email_message, $headers); ?> Dank u wel u bent aangemeld voor de nieuwsbrief.

Meer bekijken

Reacies

Jullie hebben leuke kinderen bij de opvang. Mijn kinderen vinden het supper leuk om te spelen met ze.

Soumia Housain

ophaal en brengservice! Ben supper blij nu kunnen mijn kinderen worden gebracht naar hun oma.

Linda Swafft